ENAKMEN KESALAHAN JENAYAH SYARIAH (PAHANG) 2013

BIL

SEKSYEN

KESALAHAN

HUKUMAN

KESALAHAN BERHUBUNGAN DENGAN `AQIDAH

1

4

Penyembahan salah

RM5000 @ 3 tahun penjara @ 6 kali sebatan @ dihukum dengan mana-mana kombinasi hukuman itu.

2

5

 Doktrin palsu

RM5000 @ 3 tahun penjara @ 6 kali sebatan @ dihukum dengan mana-mana kombinasi hukuman itu.

3

6

Mengembangkan doktrin agama, dsb.

RM5000 @ 3 tahun penjara @ 6 kali sebatan @ dihukum dengan mana-mana kombinasi hukuman itu.

4

7

Dakwaan palsu

RM5000 @ 3 tahun penjara @ 6 kali sebatan @ dihukum dengan mana-mana kombinasi hukuman itu.

5

8

 Mendakwa bukan Islam

RM5000 @ 3 tahun penjara @ 6 kali sebatan @ dihukum dengan mana-mana kombinasi hukuman itu.

6

9

Percubaan keluar Islam

RM5000 @ 3 tahun penjara @ 6 kali sebatan @ dihukum dengan mana-mana kombinasi hukuman itu.

7

10

Membuat kenyataan keluar daripada agama Islam dengan apa-apa tujuan

RM5000 @ 3 tahun penjara @ 6 kali sebatan @ dihukum dengan mana-mana kombinasi hukuman itu.

KESALAHAN BERHUBUNGAN DENGAN KESUCIAN AGAMA ISLAM DAN INSTITUSINYA

8

11

Menghina, atau menyebabkan dipandang hina, dsb., agama Islam

RM5000 @ 3 tahun penjara @ 6 kali sebatan @ dihukum dengan mana-mana kombinasi hukuman itu.

9

12

 Mempersendakan, dsb., ayat Al-Quran atau Hadith

RM5000 @ 3 tahun penjara @ 6 kali sebatan @ dihukum dengan mana-mana kombinasi hukuman itu.

10

13

 Menghina atau mengingkari Kebawah Duli Yang Maha Mulia Sultan, dsb

RM3000 @ 2 tahun penjara @ kedua-duanya.

11

14

 Mengingkari perintah Mahkamah

RM3000 @ 2 tahun penjara @ kedua-duanya.

12

15

Pendapat yang bertentangan dengan fatwa

RM3000 @ 2 tahun penjara @ kedua-duanya.

13

16

Tidak menghiraukan hari kebesaran Islam

RM2000 @ 1 tahun penjara @ kedua-duanya.

14

17

Penerbitan agama yang bertentangan dengan Hukum Syarak

RM3000 @ 2 tahun penjara @ kedua-duanya.

15

18

Buku, majalahdan lain-lain dalam kawalan dan simpanan

RM3000 @ 2 tahun penjara @ kedua-duanya.

16

19

Tidak menunaikan sembahyang Jumaat

RM2000 @ 1 tahun penjara @ kedua-duanya.

17

20

Sembahyang Jumaat di tempat yang tidak dibenarkan

RM3000 @ 2 tahun penjara @ kedua-duanya.

18

21

Memusnahkan atau mencemarkan masjid, surau, dsb.

RM5000 @ 3 tahun penjara @ 6 kali sebatan @ dihukum dengan mana-mana kombinasi hukuman itu.

19

22

Tidak menghormati Ramadan

(1) RM3000 @ 2 tahun penjara @ kedua-duanya, dan bagi kesalahan (2) kali kedua atau berikutnya RM5000 @ 3 tahun penjara @ kedua-duanya.

20

23

Anggapan

sda

21

24

Enggan memberi taksiran pendapatan

RM2000 @ 1 tahun penjara @ kedua-duanya.

22

25

Menghasut supaya mengabaikan kewajipan agama

25. (1) - menghasut @ mendorong supaya tidak menghadiri masjid @ pengajaran agama @ apa-apa upacara agama - RM1000 @ 6 bulan @ kedua-duanya.

25. (2) - mencegah orang lain daripada membayar zakat atau fitrah - RM2000 @ 1 tahun penjara @ kedua-duanya.

23

26

Berada di rumah perjudian

RM3000 @ 2 tahun penjara @ kedua-duanya.

24

27

Minuman yang memabukkan

RM5000 @ 3 tahun penjara @ 6 kali sebatan @ dihukum dengan mana-mana kombinasi hukuman itu.

KESALAHAN BERHUBUNGAN DENGAN KESUSILAAN

25

28

Muncikari

RM5000 @ 3 tahun penjara @ 6 kali sebatan @ dihukum dengan mana-mana kombinasi hukuman itu.

26

29

Persetubuhan luar nikah

RM5000 @ 3 tahun penjara @ 6 kali sebatan @ dihukum dengan mana-mana kombinasi hukuman itu.

27

30

Perbuatan sebagai persediaan untuk melakukan persetubuhan luar nikah

RM5000 @ 3 tahun penjara @ 6 kali sebatan @ dihukum dengan mana-mana kombinasi hukuman itu.

28

31

Hamil atau melahirkan anak luar nikah

RM5000 @ 3 tahun penjara @ 6 kali sebatan @ dihukum dengan mana-mana kombinasi hukuman itu.

29

32

Khalwat

RM3000 @ 2 tahun penjara @ kedua-duanya.

30

33

Lelaki berlagak seperti perempuan

RM1000 @ 1 tahun penjara @ kedua-duanya.

31

34

Perempuan berlagak seperti lelaki

RM1000 @ 1 tahun penjara @ kedua-duanya.

32

35

Perbuatan atau percakapan tidak sopan di tempat awam

RM1000 @ 1 tahun penjara @ kedua-duanya.

KESALAHAN PELBAGAI

33

36

Memberikan keterangan, maklumat atau pernyataan palsu

RM3000 @ 2 tahun penjara @ kedua-duanya.

34

37

Takfir

RM5000 @ 3 tahun penjara @ 6 kali sebatan @ dihukum dengan mana-mana kombinasi hukuman itu.

35

38

Pemungutan zakat atau fitrah tanpa kuasa

RM3000 @ 2 tahun penjara @ kedua-duanya.

36

39

Pembayaran zakat atau fitrah kepada orang yang tidak diberikuasa

RM2000 @ 1 tahun penjara @ kedua-duanya.

37

40

Tidak membayar zakat atau fitrah

RM2000 @ 1 tahun penjara @ kedua-duanya.

38

41

Amil tidak menyerahkan kutipannya

RM3000 @ 2 tahun penjara @ kedua-duanya.

39

42

Menggalakkan maksiat

RM5000 @ 3 tahun penjara @ 6 kali sebatan @ dihukum dengan mana-mana kombinasi hukuman itu.

40

43

Mengganggu rumahtangga orang lain

RM3000 @ 2 tahun penjara @ kedua-duanya.

41

44

Melarikan isteri orang

RM5000 @ 3 tahun penjara @ 6 kali sebatan @ dihukum dengan mana-mana kombinasi hukuman itu.

42

45

Menghalang pasangan yang sudah bernikah daripada hidup sebagai suami isteri

RM3000 @ 2 tahun penjara @ kedua-duanya.

43

46

Menghasut suami atau isteri supaya bercerai atau mengabaikan kewajipan

RM5000 @ 3 tahun penjara @ kedua-duanya.

44

47

Melarikan perempuan

RM5000 @ 3 tahun penjara @ 6 kali sebatan @ dihukum dengan mana-mana kombinasi hukuman itu.

45

48

Perempuan yang belum berkahwin lari dari dalam jagaan

RM3000 @ 2 tahun penjara @ kedua-duanya.

46

49

Menjual atau memberikan anak kepada orang bukan Islam

RM5000 @ 3 tahun penjara @ 6 kali sebatan @ dihukum dengan mana-mana kombinasi hukuman itu.

47

50

Tuduhan melakukan maksiat

RM3000 @ 2 tahun penjara @ kedua-duanya.

48

51

Penyalahgunaan tanda halal

RM5000 @ 3 tahun penjara @ 6 kali sebatan @ dihukum dengan mana-mana kombinasi hukuman itu.

49

52

Mengajar agama Islam tanpa kebenaran atau tauliah

RM2000 @ 1 tahun penjara @ kedua-duanya.

50

53

Berpakaian tidak sopan di tempat awam

RM2000 @ 1 tahun penjara @ kedua-duanya.

DMC Firewall is a Joomla Security extension!