• This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • 60 09 4211111

 

 

 

 

 

 

HALATUJU STRATEGIK

VISI

 MENJADI INSTITUSI PENGURUSAN HAL EHWAL AGAMA ISLAM YANG TERUNGGUL DEMI KESEJAHTERAAN UMMAH MENJELANG 2021

 

 MISI

MELAHIRKAN UMMAH YANG BERIMAN DAN BERTAKWA MELALUI PENGURUSAN YANG BERKUALITI, BERLANDASKAN AL-QURAN DAN SUNNAH

 

 MOTO

MEMBIMBING HIDUP BERTAQWA’

 

Bermaksud hidup yang beramal dan bekerja berasaskan pegangan akidah Islamiah dan mematuhi semua kehendak syariah atau beramal dengan yang makruf (kebaikan) dan meninggalkan yang mungkar (kejahatan/ kerosakan).

 

Juga tahap menyerah diri kepada Allah yang perlu dicapai oleh setiap orang Islam, melakukan tindakan berlandaskan perintah-Nya, mengingati-Nya dan menyerahdiri kepada-Nya.