• This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • 60 09 4211111

 

Unit Pentadbiran Am & Perkhidmatan

 

Merancang perjawatan dan guna tenaga.

 

Mengendalikan urusan mengenai perkhidmatan kakitangan jabatan.

 

Mengendalikan urusan kursus dalam perkhidmatan, peperiksaan perkhidmatan dan latihan.

 

Menjadi urusetia kepada Lembaga Tatatertib dan Lembaga Kenaikan Pangkat Perkhidmatan Awam di peringkat jabatan.

Menguruskan perkara-perkara yang berkaitan dengan pentadbiran am jabatan.

 

Unit Kewangan

 

Menyediakan Anggaran Belanjawan Tahunan bagi jabatan.

 

Menguruskan peruntukan dan pengurusan pungutan.

 

Pembayaran gaji dan elaun.

 

Menguruskan bil-bil tuntutan.