• This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • 60 09 4211111

Fungsi Bahagian Pendakwaan

 

Fungsi Bahagian Pendakwaan Menerima kertas laporan tangkapan dan kertas siasatan dari Unit Penguatkuasaan.

 

Menyemak dan memeriksa kertas-kertas tersebut dan menyerahkan kepada Unit Penguatkuasaan jika siasatan masih belum sempurna dengan arahan selanjutnya.

 

Menentukan seksyen dan merangka pertuduhan jika berpuas hati dengan laporan dan siasatan.

 

Memohon mahkamah mengeluarkan saman/waran kepada yang dituduh Menjalankan pendakwaan kes-kes jenayah di Mahkamah Rendah Syariah/Mahkamah Tinggi Syariah

 

Merekodkan butir-butir kes sama ada mengaku salah atau lawan bicara di dalam fail.

 

Menentukan dan memohon kepada mahkamah mengeluarkan sapina kepada saksi-saksi yang perlu di panggil bagi perbicaraan.

 

Menghadiri dan merekodkan perbicaraan ulangbicara Membuat rujukan bagi satu-satu kes kepada rujukan utama (Al-Quran, As Sunnah, Ijmak, Qias dan pendapat-pendapat Ulamak Muktabar) dan rujukan undang-undang.