• This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • 60 09 4211111

 

·       

Unit  Pentadbiran Masjid

 

Urusan penyelarasan perancangan program/aktiviti BPMS

Urusan naik taraf surau ke masjid

Mengurus pentauliahan / perlantikan pegawai masjid Kariah

Menguruskan mengenai pembayaran dan pemberhentian imbuhan Pegawai Masjid Kariah

Menguruskan proses perlantikan dan penamatan AJK Masjid Kariah

Mengurus proses pembayaran ealun Imam Berwibawa

Menyediakan belanjawan tahunan Bahagian Pengurusan Masjid

Menguruskan mengenai surau dan tanah perkuburan Islam

Menyelaras sistem maklumat masjid SISMIM dan SPM

Menguruskan Cuti kakitangan BPMS.

Menguruskan Tuntutan Elaun Pegawai dan kakitangan BPMS.

Urusan surat menyurat

Urusan Fail

Menguruskan pemantauan perjalanan pentadbiran masjid

 

Unit  Pengurusan Sekolah Rakyat

 

Menguruskan kursus / latihan dan kelas pengajian kepada pegawai masjid kariah

Menguruskan kursus penulisan dan penyampaian khutbah

Menguruskan Kursus pengurusan kepada Jawatankuasa Masjid

Menyelia dan menyelaras aduan awam.

Mengurus dan menyelaras program pengimarahan masjid dan surau.

Mengurus kursus dan latihan kepada Masjid Daerah.

Mengurus bahan terbitan BPMS

 

 

Piagam Pelanggan Bahagian Pengurusan Masjid & Surau

 

Memproses permohonan naik taraf surau ke masjid kepada Majlis Ugama Islam dan Adat Resam Melayu Pahang (MUIP) di buat dalam tempoh 3 hari selepas permohonan lengkap di terima daripada Pejabat Agama Islam Daerah (PAID) Negeri Pahang.

 

Menghantar cadangan perlantikan dan pentauliahan pegawai masjid kariah kepada Majlis Ugama Islam dan Adat Resam Melayu Pahang (MUIP) dalam tempoh 2 minggu selepas temuduga dilaksanakan oleh Pejabat Agama Islam Daerah(PAID) Negeri Pahang.

 

Memproses urusan penamatan / pemberhentian pegawai masjid kariah dan bayaran imbuhan bulanan diproses untuk tindakan selanjutnya oleh Majlis Ugama Islam dan Adat Resam Melayu Pahang (MUIP) dalam tempoh 3 hari selepas maklumat lengkap di terima daripada Pejabat Agama Islam Daerah(PAID) Negeri Pahang.

 

Memproses dan memastikan pelantikan baru Jawatankuasa Masjid dibuat dalam tempoh 6 bulan sebelum tamat tempoh pelantikan lama.

 

Memproses urusan penamatan / pemberhentian Jawatankuasa Masjid untuk tindakan selanjutnya oleh  Majlis Ugama Islam dan Adat Resam Melayu Pahang dalam tempoh 3 hari selepas maklumat lengkap dan calon ganti di terima daripada Pejabat Agama Islam Daerah(PAID) Negeri Pahang.

 

Memproses dan memastikan pelantikan baru Jawatankuasa Masjid dibuat dalam tempoh 6 bulan sebelum tamat tempoh pelantikan lama.

 

Memproses urusan penamatan / pemberhentian Jawatankuasa Masjid untuk tindakan selanjutnya oleh  Majlis Ugama Islam dan Adat Resam Melayu Pahang dalam tempoh 3 hari selepas maklumat lengkap dan calon ganti di terima daripada Pejabat Agama Islam Daerah(PAID) Negeri Pahang.

 

Memproses permohonan pembayaran imbuhan bulanan imam masjid kariah dalam tempoh 2 hari selepas menerima kelulusan oleh Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM) dan dihantar untuk tujuan pembayaran sebelum 10 haribulan bulan berkenaan.

 

Memproses permohonan pembayaran elaun imam berwibawa dalam tempoh 1 bulan selepas mendapat kelulusan Mesyuarat Jawatankuasa Pembayaran Elaun Imam Wibawa dan dihantar untuk tujuan pembayaran setiap 6 bulan sekali.