Font Size

Profile

Cpanel
A- A A+
You are here: Utama Perkhidmatan Pendidikan Panduan Mendapatkan Salinan Keputusan SMA Negeri Pahang

Panduan Mendapatkan Salinan Keputusan SMA Negeri Pahang

  1. Pemohon hendaklah membuat permohonan dengan mengemukakan surat rasmi dan mengandungi maklumat seperti berikut:

  •         Nama penuh yang digunakan semasa mengambil peperiksaan
  •     Nombor kad pengenalan lama dan baru
  •         Nombor pusat mengambil peperiksaan  dan angka gilliran
  •        Nama sekolah dan tahun mengambil peperiksaan

$ 2. Bayaran proses RM5.00 (Ringgit Malaysia Lima Sahaja) dikenakan bagi setiap helaian salinan keputusan yang dipohon.  Bayaran boleh dibuat menggunakan Wang Pos (Postal Order) atau Kiriman Wang Pos (Money Order) atas nama ‘PENGARAH JAIP.  Cek persendirian tidak diterima.

 

3. Unit Peperiksaan JAIP  tidak akan mengeluarkan salinan keputusan jika didapati mana-mana peraturan di atas tidak dipatuhi atau butir-butir yang dikemukakan tidak benar.  Wang proses permohonan tidak akan dikembalikan.