Font Size

Profile

Cpanel
A- A A+
You are here: Utama Profil Jabatan Bahagian di JAIP Pendidikan Fungsi Pendidikan

Fungsi Bahagian Pendidikan

Fungsi Bahagian Pendidikan

Unit Kurikulum

 • Memastikan perlaksanaan kurikulum di sekolah dengan melaksanakan pemantauan sekurang-kurangnya 3 kali setahun
 • Mengawal perlaksanaa kurikulum di sekolah-sekolah
 • Menjadi ahli dan Setiausaha kepada panel kurikulum
 • Menyemak perlaksanaa kurikulum dan keberkesanannya serta mencadang perubahan, ubahsuai atau sebagainya kepada panel ko-kurikulum
 • Menyediakan kertas kerja kursus/seminar berkaitan pendidikan Islam dan pembangunannya

Unit Hal Ehwal Pelajar dan Ko-Kurikulum

 • Menguruskan pengambilan pelajar baru untuk mengikuti pengajian di Sekolah Menengah Agama Negeri Pahang
 • Menguruskan kemasukan pelajar ke Tingkatan 4 bagi sekolah yang tidak mempunyai Tingkatan 4.
 • Mengurus dan memproses pertukaran pelajar dari dalam dan luar negeri Pahang
 • Mengawasi disiplin pelajar Sekolah Menengah Agama Negeri Pahang
 • Memastikan perlaksanaa ko-kurikulum di Sekolah Menengah Agama Negeri berjalan dengan baik
 • Menjadi urusetia majlis Sukan dan Ilmiah sekolah-sekolah Agama Pahang (MASISUPA)
 • Mengadakan kursus bimbingan dan kerjaya/motivasi kepada pelajar-pelajar Sekolah Menengah Negeri

Unit Pengurusan SMAN

 • Menyediakan kertas kerja yang berkaitan tugas unit
 • Bertanggungjawab menguruskan dan menyelaras pembangunan Sekolah Menengah Agama Negeri
 • Menyediakan pelan perancangan pembangunan pendidikan Islam bagi negeri Pahang dari masa ke masa
 • Melaksanakan program-program / dasar-dasar jabatan dan Kerajaan Negeri

Unit Peperiksaan

 • Penggubalan dasar peperiksaan yang dikendalikan oleh Unit Peperiksaan - Pembinaan item-item ujian bagi semua peperiksaan - Pengurusan dan pentadbiran peperiksaan - Pemerosesan serta pengeluaran keputusan peperiksaan - Penyelidikan dalam bidang pengujian - Pengendalian latihan dalam bidang pengujian, pengukuran dan pemeriksaan

Unit Pengurusan KAFA

 • Mendapatkan kerjasama daripada Jabatan Pendidikan Pahang / JAKIM bagi mendapatkan maklumat terkini perkembangan semasa Peringkat Kebangsaan
 • Mengurus, menyelia dan memantau perkhidmatan guru KAFA seluruh negeri
 • Mengawasi semua aspek perjawatan, pengurusan dan pentadbiran di sekolah
 • Merancang dan mengurus pengambilan penyeliaan dan guru-guru KAFA.

Unit Pengurusan Sekolah Rakyat

 • Menjadi pendaftar sekolah-sekolah Agama Rakyat dan swasta
 • Menyelia dan membimbing Sekolah-Sekolah Menengah Agama Rakyat dari segi pengurusan dan pentadbiran
 • Merancang, melaksana dan menyebar projek-projek teknologi pendidikan untuk membantu pengajaran dan pembelajaran (P&P)
 • Merancang dan membantu dalam menyediakan bajet pembangunan Sekolah Agama Rakyat dan yang berkaitan dengannya
 • Menjadi pendaftar sekolah-sekolah Agama Rakyat dan swasta
 • Menyelia dan membimbing Sekolah-Sekolah Menengah Agama Rakyat dari segi pengurusan dan pentadbiran
 • Merancang, melaksana dan menyebar projek-projek teknologi pendidikan untuk membantu pengajaran dan pembelajaran (P&P)
 • Merancang dan membantu dalam menyediakan bajet pembangunan Sekolah Agama Rakyat dan yang berkaitan dengannya
 • Melaksanakan progran-program / dasar-dasar jabatan dan kerajaan
 • Memberi bimbingan dan nasihat kepada guru-guru dalam pengajaran dan pembelajaran