Font Size

Profile

Cpanel
A- A A+
You are here: Utama Profil Jabatan Bahagian di JAIP Undang-Undang Keluarga Islam Fungsi

Fungsi UKI

Fungsi-Fungsi Bahagian Undang-Undang Keluarga Islam


 i) Unit Pendaftar Perkahwinan, Penceraian dan Ruju'

 

 • Menyelesaikan masalah berkaitan Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Negeri Pahang Darul Makmur.
 • Mengurus mengenai Pentadbiran dan Pengurusan Bahagian Undang-Undang Syariah.
 • Mengurus dan merekodkan salinan Sijil Perkahwinan, Perceraian dan Ruju' Negeri Pahang Darul Makmur.
 • Mengurus dan merekodkan pendaftaran cerai seluruh Negeri Pahang Darul Makmur.
 • Mengurus Kursus, Bengkel, Muzakarah kepada Pendaftar Nikah, Cerai, Ruju' Negeri Pahang Darul Makmur
 • Mengurus Kursus Pra Perkahwinan Negeri Pahang Darul Makmur.
 • Menyelia dan memantau Kursus Pra Perkahwinan Negeri Pahang Darul Makmur.
 • Mengurus kursus Pra Perkahwinan Negeri Pahang Darul Makmur.
 • Menyelia dan memantau Kursus Pra Perkahwinan Negeri Pahang Darul Makmur.
 • Mengurus pengeluaran Sijil Kursus Pra Perkahwinan Negeri Pahang Darul Makmur.
 • Mengurus Kursus, Bengkel Fasilitator Pra Perkahwinan Negeri Pahang Darul Makmur.
 • Menguruskan perlantikan dan pertauliahan Wali Hakim Negeri Pahang Darul Makmur.
 • menguruskan Kursus, bengkel, seminar, ijtimak, Muzakarah kepad Wali Hakim Negeri Pahang Darul Makmur.
 • Menyiasat aduan salah laku Wali Hakim Negeri Pahang Darul Makmur.
 • Menguruskan penerbitan bahan bercetak dan audio visual berkaitan kekeluargaan Negeri Pahang Darul Makmur.

 

ii) Unit Khidmat Nasihat

 • Memberi khidmat nasihat kekeluargaan
 • Menyelia dan memantau perjalanan khidmat nasihat seluruh daerah Negeri Pahang Darul Makmur. 
 • Mengurus Kursus, Bengkel, Seminar kepada Pegawai Khidmat Nasihat
 • Mengawas dan mengendali Pusat Pembangunan keluarga Islam dan pembangunan Sosial di negeri Pahang (PPKI & PPS)
 • Mengurus perjalanan sistem SMPIP dan SIMPI
 • Mengurus Kursus Peningkatan penggunaan SMPIP
 • Mengemaskini rekod dan data statistik NIkah Cerai Rujuk (N.C.R)
 • Mengurus dan menyelaras perlaksanaan ISO 2000 Bahagian Undang- Undang Syariah
 • Mengurus latihan kemahiran perlaksanaan ISO 2000
 • Mengurus inventori SMPIP Negeri Pahang Darul Makmur.

 

iii) Unit Pembangunan Keluarga

 • Mengurus Program Pembangunan keluarga "Sayang DiSayang" Negeri Pahang Darul Makmur.
 • Mengurus Kursus, Bengkel, Seminar, Forum, Diskusi kekeluargaan Negeri Pahang Darul Makmur.
 • Mengurus Kursus kepada belia, remaja dan pelajar-pelajar sekolah.
 • Mengurus Kursus Pasca Perkahwinan Negeri Pahang Darul Makmur.

 

i