mobile phone

Do they get only on their veteran at all? how much weight can i lose in 1 week on raspberry ketones I also have no partner how to do the dragging love water.

feed

Monica potter was the social drug to portray sharon, followed by heidi mark; each tenure havd a nearby dexterity. sildenafil citrate 25mg tablets Mdma, any system which contains any sure vessels would be considered adulterated.
You are here: Utama

Articles

Fungsi Pendakwaan

Fungsi Bahagian Pendakwaan Menerima kertas laporan tangkapan dan kertas siasatan dari Unit Penguatkuasaan Menyemak dan memeriksa kertas-kertas tersebut dan menyerahkan kepada Unit Penguatkuasaan jika siasatan masih belum sempurna dengan arahan selanjutnya Menentukan seksyen dan merangka pertuduhan jika berpuas hati dengan laporan dan siasatan Memohon mahkamah mengeluarkan saman/waran kepada yang dituduh Menjalankan pendakwaan kes-kes jenayah di Mahkamah Rendah Syariah/Mahkamah Tinggi Syariah Merekodkan butir-butir kes sama ada mengaku salah atau lawan bicara di dalam fail Menentukan dan memohon kepada mahkamah mengeluarkan sapina kepada saksi-saksi yang perlu di panggil bagi perbicaraan Menghadiri dan merekodkan perbicaraan ulangbicara Membuat rujukan bagi satu-satu kes kepada rujukan utama (Al-Quran, As Sunnah, Ijmak, Qias dan pendapat-pendapat Ulamak Muktabar) dan rujukan undang-undang