JAIP

KETUA PEGAWAI MAKLUMAT (CIO)

ENCIK MOHD AFANDI BIN ABD RANI

KETUA PENOLONG PENGARAH BAHAGIAN KHIDMAT PENGURUSAN