JAIP

KETUA PEGAWAI MAKLUMAT (CIO)

ENCIK RIZAL BIN MUSTAFA
KETUA PENOLONG PENGARAH
BAHAGIAN KHIDMAT PENGURUSAN