JAIP

Khidmat Pengurusan

Fungsi Bahagian Khidmat Pengurusan

Unit Pentadbiran Am dan Perkhidmatan

  • Merancang perjawatan dan guna tenaga
  • Mengendalikan urusan mengenai perkhidmatan kakitangan jabatan
  • Mengendalikan urusan kursus dalam perkhidmatan, peperiksaan perkhidmatan dan latihan
  • Menjadi urusetia kepada Lembaga Tatatertib dan Lembaga Kenaikan Pangkat Perkhidmatan Awam di peringkat jabatan.
  • Menguruskan perkara-perkara yang berkaitan dengan pentadbiran am jabatan

Unit Kewangan

  • Menyediakan Anggaran Belanjawan Tahunan bagi jabatan
  • Menguruskan peruntukan dan pengurusan pungutan
  • Pembayaran gaji dan elaun
  • Menguruskan bil-bil tuntutan