JAIP

Misi & Visi

HALATUJU STRATEGIK

VISI

MENJADI INSTITUSI PENGURUSAN HAL EHWAL AGAMA ISLAM YANG TERUNGGUL DEMI KESEJAHTERAAN UMMAH MENJELANG 2021

MISI

MELAHIRKAN UMMAH YANG BERIMAN DAN BERTAKWA MELALUI PENGURUSAN YANG BERKUALITI, BERLANDASKAN AL-QURAN DAN SUNNAH

Bermaksud hidup yang beramal dan bekerja berasaskan pegangan akidah Islamiah dan mematuhi semua kehendak syariah atau beramal dengan yang makruf (kebaikan) dan meninggalkan yang mungkar (kejahatan/ kerosakan).

Juga tahap menyerah diri kepada Allah yang perlu dicapai oleh setiap orang Islam, melakukan tindakan berlandaskan perintah-Nya, mengingati-Nya dan menyerah diri kepada-Nya.