JAIP

Penguatkuasaan

Fungsi Bahagian Penguatkuasaan Undang-Undang Syariah

  • Mencegah atau membenteras gejala maksiat di negeri Pahang
  • Menguatkuasakan undang-undang syariah mengikut enakmen agama islam negeri Pahang
  • Memberi penerangan dan kesedaran kepada masyarakat berhubung enakmen kesalahan syariah
  • Mewujudkan masyarakat islam yang bebas gejala maksiat dan beramal dengan ajaran Al-Quran dan As-Sunnah
  • Menyedia dan melengkapkan kertas Siasatan serta menyerahkannya kepada Bahagian                                    
  • Menjalinkan kerjasama dengan agensi penguatkuasaan lain bagi meningkatkan keberkesanaan aktiviti penguatkuasaan.
  • Memberi kesedaran kepada masyarakat berkaitan Undang-Undang Kesalahan Jenayah Syariah