JAIP

Penguatkuasaan

Fungsi Bahagian Penguatkuasaan Undang-Undang Syariah

Berperanan memberi kefahaman, mencegah dan menguatkuasakan undang-undang Syariah terhadap orang Islam di negeri Pahang berdasarkan peruntukan Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam dan Enakmen Kesalahan Jenayah Syariah yang sedang berkuatkuasa di dalam Negeri Pahang.