JAIP

Pengurusan Masjid & Surau

Fungsi Bahagian Pengurusan Masjid dan Surau

Unit Pentadbiran

 • Urusan penyelarasan perancangan program/aktiviti BPMS
 • Urusan naik taraf surau ke masjid
 • Mengurus pentauliahan / perlantikan pegawai masjid Kariah
 • Menguruskan mengenai pembayaran dan pemberhentian imbuhan Pegawai Masjid Kariah
 • Menguruskan proses perlantikan dan penamatan AJK Masjid Kariah
 • Mengurus proses pembayaran ealun Imam Berwibawa
 • Menyediakan belanjawan tahunan Bahagian Pengurusan Masjid
 • Menguruskan mengenai surau dan tanah perkuburan Islam
 • Menyelaras sistem maklumat masjid SISMIM dan SPM.
 • Menguruskan Cuti kakitangan BPMS.
 • Menguruskan Tuntutan Elaun Pegawai dan kakitangan BPMS.
 • Urusan surat menyurat.
 • Urusan Fail.
 • Menguruskan pemantauan perjalanan pentadbiran masjid.

Unit Kariah

 • Menguruskan kursus / latihan dan kelas pengajian kepada pegawai masjid kariah
 • Menguruskan kursus penulisan dan penyampaian khutbah
 • Menguruskan Kursus pengurusan kepada Jawatankuasa Masjid.
 • Menyelia dan menyelaras aduan awam.
 • Mengurus dan menyelaras program pengimarahan masjid dan surau.
 • Mengurus kursus dan latihan kepada Masjid Daerah.
 • Mengurus bahan terbitan BPMS

Piagam Pelanggan Bahagian Pengurusan Masjid dan Surau

 • Memproses permohonan naik taraf surau ke masjid kepada Majlis Ugama Islam dan Adat Resam Melayu Pahang (MUIP) di buat dalam tempoh 3 hari selepas permohonan lengkap di terima daripada Pejabat Agama Islam Daerah (PAID) Negeri Pahang.
 • Menghantar cadangan perlantikan dan pentauliahan pegawai masjid kariah kepada Majlis Ugama Islam dan Adat Resam Melayu Pahang (MUIP) dalam tempoh 2 minggu selepas temuduga dilaksanakan oleh Pejabat Agama Islam Daerah(PAID) Negeri Pahang.
 • Memproses urusan penamatan / pemberhentian pegawai masjid kariah dan bayaran imbuhan bulanan diproses untuk tindakan selanjutnya oleh Majlis Ugama Islam dan Adat Resam Melayu Pahang (MUIP) dalam tempoh 3 hari selepas maklumat lengkap di terima daripada Pejabat Agama Islam Daerah(PAID) Negeri Pahang.
 • Memproses dan memastikan pelantikan baru Jawatankuasa Masjid dibuat dalam tempoh 6 bulan sebelum tamat tempoh pelantikan lama.
 • Memproses urusan penamatan / pemberhentian Jawatankuasa Masjid untuk tindakan selanjutnya oleh Majlis Ugama Islam dan Adat Resam Melayu Pahang dalam tempoh 3 hari selepas maklumat lengkap dan calon ganti di terima daripada Pejabat Agama Islam Daerah(PAID) Negeri Pahang.
 • Memproses permohonan pembayaran imbuhan bulanan imam masjid kariah dalam tempoh 2 hari selepas menerima kelulusan oleh Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM) dan dihantar untuk tujuan pembayaran sebelum 10 haribulan bulan berkenaan.
 • Memproses permohonan pembayaran elaun imam berwibawa dalam tempoh 1 bulan selepas mendapat kelulusan Mesyuarat Jawatankuasa Pembayaran Elaun Imam Wibawa dan dihantar untuk tujuan pembayaran setiap 6 bulan sekali.