JAIP

Penyelidikan

Fungsi Bahagian Penyelidikan

Memperkasakan penyelidikan berkaitan ajaran yang meragukan dan dakyah agama bukan Islam bagi mengukuhkan akidah, syariah serta meningkatkan kesedaran masyarakat terhadap sebaran informasi berunsur Islam yang sebenar berlandaskan Ahli Sunnah Wal Jamaah. Disamping itu bahagian ini juga melakukan pelupusan al-Quran dan bahan-bahan al-Quran serta menguruskan pelupusan abu al-Quran.