JAIP

Penyelidikan

Fungsi Bahagian Penyelidikan

  • Memantapkan kajian penyelidikan berkaitan akidah dan syariah
  • Mengadakan sidang panel akidah dan syariah bagi menganalis ajaran-ajaran meragukan yang belum difatwa
  • Mengadakan kerjasama dua hala dengan jabatan/agensi berkaitan (MUIP, Jabatan Mufti, Jakim, JAIN, MKN dan lain-lain)
  • Memberikan kesedaran kepada masyarakat terhadap kepentingan penghayatan akidah dan syariah yang sebenar menurut Ahli Sunnah Wal Jamaah
  • Memantapkan kajian penyelidikan berkaitan sebaran kandungan media berunsur islam di alam nyata dan siber                                  
  • Mempertingkatkan kesedaran masyarakat terhadap penggunaan al-quran dan bahan al-quran yang diluluskan oleh pihak berkuasa
  • Pengurusan kerja pelupusan al-quran dan bahan al-quran berlandaskan hukum syarak