JAIP

Undang-Undang Keluarga Islam

Fungsi Bahagian Undang-Undang Keluarga Islam

  • Memantapkan Pengurusan Nikah, Cerai dan Ruju’ Orang Islam Negeri Pahang
  • Membangun Keluarga Islam Secara Menyeluruh di Negeri Pahang
  • Transformasi Pengurusan Pembangunan Keluarga Islam
  • Kolaberasi bersama Agensi Kerajaan/Swasta/NGO